cart-avatar
0

{{resources.YenSaoVinnest}} {{resources.SanPhamViSucKhoe}}

{{resources.ChuyenXayDungNhaYen}}

nha-yen-binh-duong-1

{{resources.ApDungNhungKyThuat}} {{resources.SangTaoKyThuatNuoiYen}}

{{resources.TienDoApDungKhoaHoc}}

nha-yen-binh-duong-3

{{resources.TietKiemChiPhi}} {{resources.GiaCanhTranh}}

{{resources.DuocTinhToanVatLieu}}

tiet kiem chi phi
Công ty TNHH Yến Sào Vinnest trên 8 năm hoạt động với vốn kiến thức chuyên sâu và đội ngũ thợ chuyên nghiệp, có tay nghề, thực hiện trên dưới 300 mô hình nhà nuôi khác nhau… tự tin hỗ trợ các bạn xây dựng những công trình nhà nuôi yến đúng kỹ thuật, chất lượng, có khả năng dẫn dụ yến tốt với mức giá cạnh tranh trên thị trường.

thi-cong-nha-yen

xay-dung-nha-yen

Kinh nghiệm xây nhà yến của Công Ty Yến Sào Vinnest - Xây dựng chất lượng - Tối ưu vật liệu xây dựng

Nhà nuôi yến mô hình 2 tầng có tiết kiệm, chất lượng nuôi có tốt hay không và xây nhà yến 2 tầng giá bao nhiêu… là những vấn đề thời gian gần đây chúng tôi nhận được từ khách hàng. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về những băn khoăn trên, bài viết dưới đây, yến sào Vinnest sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về việc xây dựng nhà yến nói chung và mô hình nhà nuôi 2 tầng nói riêng, giúp bạn có sự lựa chọn hợp lý cho việc đầu tư của mình.

ben-vung
{{resources.CamKetBenVung}}
{{resources.MucTieuPhatTrienBen}}
chung-nhan
{{resources.SanPhamChatLuong}}
{{resources.SanPhamYenSaoChung}}
sang-tao
{{resources.SanPhamSangTao}}
{{resources.TuyChinhPhuHopVoi}}
yen-sao-tinh-che---06
Sale
Yến sào tinh chế - Loại 2 - 10g
350.000 ₫
340.000 ₫
yen-sao-tinh-che---09
Sale
Yến sào tinh chế - Loại 2 - 50g
1.700.000 ₫
1.750.000 ₫
yen-sao-tinh-che---10
Sale
Yến sào tinh chế - Loại 2 - 100g
3.500.000 ₫
3.400.000 ₫
yen-sao-so-che---19
Sale
Tổ yến sơ chế - Loại 2 - 1Kg
27.000.000 ₫
26.000.000 ₫
to-yen-so-che---21
Sale
Yến sào nguyên tổ - Loại 1 - 30g
960.000 ₫
930.000 ₫
to-yen-so-che---22
Sale
Yến sào VinnestVn nguyên tổ - Loại 1 - 100g
3.200.000 ₫
3.100.000 ₫

{{resources.VeCongTyYenSaoVinnest}}

{{resources.ChuyenXayDungNhaYenVa}}

  • {{resources.GiaCanhTranhVeCongTy}}
  • {{resources.SanPhamViSucKhoeGiaDinhBan}}
  • {{resources.SanPhamYenSaoChatLuong}}
  • {{resources.XayDungChatLuong}}
  • {{resources.MucTieuPhatTrienBenVung}}
ve-yen-sao-chat-luong-vinnest

{{resources.HienNayCongTyYenSao}}

Mr Hớn: 08 6699 1667